LKOMP LOGO 
Opravila z MySQL bazo LKomp
(lahko izvaja samo administrator)
MySQL logo
..< IZHOD
ODSTRANITEV Tabele iz mySQL baze
..
Avtorizacija:
  
Tabela:
  


..