LKOMP LOGO 
Opravila z MySQL bazo LKomp
(lahko izvaja samo administrator)
MySQL logo
..< IZHOD
VNOS podatkov v Users2 za uporabnika
..
Avtorizacija:
  

Id_no:               

Uporabnik:     

Geslo:               

Ime:                 

Priimek:           

e-mail:             

TipU:                 

Minut:               

St_vstopov:     

Zadnji_mdl:     

Odprt:            

Certif: