LKOMP LOGO 
Opravila z MySQL bazo LKomp
(lahko izvaja samo administrator)
delf
..< IZHOD
IZPIS Tabele iz mySQL baze
..
Avtorizacija:
  
Tabela:
  


..