LKOMP LOGO 
Opravila z MySQL bazo LKomp
(lahko izvaja samo administrator)
MySQL logo
..< IZHOD
IMPORT zapisov v Tabelo v mySQL bazi
..
Avtorizacija:
  
Tabela:
  


..