Projekt: LKomp – kompetence mikro/malih lesarjev

Testni portal za usposabljanje na daljavo

NAVODILA ZA UPORABO

 

1) DOSEG DO PORTALA

Je preko spletne strani projekta https://lkomp.eu ali www.lkomp.eu kjer spodaj desno kliknemo gumb USPOSABLJANJE. Bližnjica pa je kar klik na logo v zgornjem levem delu ekrana.

2) VPIS (LOGIRANJE)

Izpiše se nam stran, kjer je kratka informacija za uporabnike in seznam vseh 74 e-vsebin.

Do prijave (logiranja) pridemo tako, da kliknemu desno spodaj na ekranu PRIJAVA > ali krajše, da kliknemo zgoraj levo na logo projekta. Lahko pa kliknemo tudi »PRIJAVA na portal LKomp« nad tabelo e-vsebin in dobimo naslednji ekran:

V primeru, da še nismo registrirani, potem kliknemo REGISTRACIJA in dobimo formo za registracijo:

Vnesemo ime (npr. Janez), priimek (npr. Lesar) in e-mail (npr. mojmail@gmail.com) in potem kliknemo na REGISTRACIJA in nato še na < IZHOD. Vloga za registracijo bo poslana na PPIS@LKomp.eu (na projektno pisarno), ki vam bo na vaš e-mail (npr. mojmail@gmail.com) dodelila uporabniško ime in geslo.

V primeru, da že imamo geslo, potem vnesemo podatek za uporabnika in njegovo geslo:

V našem primeru je imel Marko Grča dodeljeno ime uporabnika MGrča in tudi geslo, ki pa je pri vnosu skrito. Po kliku na PRIJAVA bo sistem preveril ali ima MGrča veljavno geslo in ob pozitivni preverbi ga bo pozval, da nadaljuje s klikom na NAPREJ >. In Marko Grča bo dobil naslednji izpis:

Podana bo informacija o statusu uporabnika in poziv naj navede številko teme, ki jo želi videti. Marko si je izbral temo 2 in jo potrdil z VNOS, nakar se je v spodnjem desnem kotu ekrana izpisalao »na TEMO 2 >«. V primeru, da Marko izbere < NAZAJ se vrne na prejšnji ekran in pri opciji IZHOD se vrne na ekran s seznamom e-vsebin. Informacija, ki jo vidimo je tudi, da Marko še nima osvojenih (narejenih) tem.

3) DOSEGANJE E-VSEBIN

Po kliku na »na TEMO 2« se bo pojavil ekran z vsebino teme 2:

Spodnji del ekrana ima opcije NAPREJ > (gremo na naslednjo temo), < NAZAJ (se vrnemo na predhodno temo), IZHOD (se vrnemo na seznam e-vsebin in PREVERJANJE ZNANJA (odgovorimo lahko na 5 zastavljenih vprašanj, če smo prej opravili predhodne teme.

Do pregleda prvih 5 e-vsebin lahko pridemo tudi z vnosom uporabnika in gesla G0 (velik G in številka nič), kar sta parametra za gosta na portalu LKomp. Gost lahko pogleda le prvih 5 e-vsebin in ne more odgovarjati na zastavljena vprašanja.

4) PREVERJANJE ZNANJA

Lahko zahtevamo s klikom na PREVERJANJE ZNANJA iz vsake e-vsebine. Preverjanje lahko pričnemo, če imamo že opravljeno predhodno e-vsebino. Torej, če smo npr. na vsebini 4 in imamo opravljeno vsebino 3. Če smo npr. na vsebini 10 in imamo opravljeno vsebino 3, nas bo portal opozoril, da še ne moremo opravljati preizkusa znanja. V primeru, da smo npr. na vsebini 2 in imamo opravljenih že 4 vsebin nas bo portal opozoril, da smo že opravili to (drugo) vsebino. Izgled ekrana za preverjanje znanja je:  

Vidimo, da Marko Grča želi preveriti svoje znanje v modulu (e-vsebini) 1 ali pri I.1.1. Odgovoril je že na vprašanje 1 in sedaj odgovarja na vprašanje 2 (Zakaj je nove materiale dobro poiskati na sejmih?). Od 3 možnih odgovorov se je Marko odločil za odgovor 1. Po kliku na ODGOVOR bo dokončal drugo vprašanje in izpisalo se bo vprašanje 3.

Po dokončanem zadnjem vprašanju bo Marko dobil odgovor ali je uspešno odgovoril na vsa vprašanja ali ne. V prvem primeru bo sistem zabeležil, da ima Marko opravljen ta (prvi) modul. V kolikor ni bil uspešen, bo pozvan, da podrobno prebere e-vsebino 1.

Postopek preverjanja lahko Marko prekine s klikom na < NAZAJ in vrnil se bo na temo 1.

 

 

 

PRENESI

IZHOD