Projekt: LKomp – kompetence mikro/malih lesarjev

 

 

POVABILO

USPOSABLJANJE NA DALJAVO
(e-usposabljanje)

 

Usposabljanje za dvig poklicnih kompetenc poteka na daljavo kot e-usposabljanje in sicer s pomočjo portala LKomp (https://LKomp.eu). Študijske vsebine so pripravljene kot kratka – od 2 do 3 strani teksta dolga – gradiva in so shranjena v računalniškem »oblaku«.

Uporabniki lahko do e-vsebin dostopajo s pomočjo:

*    osebnih (fiksnih/prenosnih) računalnikov, ki uporabljajo ali Windows
ali Linux protokol;

*    pametnih naprav kot so tablice in telefoni, ki uporabljajo iOS ali Android protokol (npr. iPhone ali iPad in Samsung ali …);

*    interaktivne učilnice s pametno tablo.

Aplikacija je še posebej prijazna do pametnih naprav (tablice/telefoni), saj predvidevamo, da se bodo uporabniki najbolj pogosto usposabljali prav s pomočjo le-teh od doma (zvečer) ali morda tudi v odmoru, ko imajo 15 do 20 minut časa za čaj/kavico.

Ciljne skupine, katerim je usposabljanje predvsem namenjeno so:

*    samozaposleni ali zaposleni pri s.p. ali d.o.o. s področja lesarstva;

*    nosilci in družinski člani dopolnilne dejavnosti na kmetijah;

*    izvajalci popoldanske dopolnilne dejavnosti;

*    študenti lesarstva in oblikovanja;

vendar tudi vsem ostalim, ki jih lesna predelava v nišne izdelke za šport/rekreacijo, zabavo in igro, turistične spominke in lesno galanterijo zanima. Usposabljanje je primerno tudi za brezposelne, ki z njim dobijo kompetence za zaposlitev in tudi starejšim (upokojenim), ki se ljubiteljsko ukvarjajo z lesno predelavo.

Program usposabljanja je sestavljen iz 74 tem (e-vsebin) s treh področij:

*    tehnologije lesne predelave (30 tem);

*    ekonomike poslovanja (25 tem) in

*    marketinga s promocijo (19 tem).

Seznam vseh e-vsebin je dosegljiv na povezavi  https://www.lkomp.eu/USPOS2.htm.

Predvideno je, da potrebuje slušatelj v povprečju 64 ur za razumevanje tematik in za opravljanje e-izpita. Ko slušatelj razume e-vsebino, lahko pristopi k opravljanju preizkusa znanja v obliki 5 vprašanj. V kolikor odgovori na vseh pet vprašanj pozitivno, potem lahko odgovarja na naslednjo e-vsebino. In tako vse do zadnje, 74. e-vsebine. Ko slušatelj pozitivno konča ves program, dobi elektronski e-certifikat opravljenega usposabljanja. Papirno obliko certifikata dobijo slušatelji na svečani podelitvi dvakrat letno.

Vse, ki jih takšna oblika usposabljanja zanima vabimo, da si več o usposabljanju preberete na https://www.lkomp.eu/USPOS2.htm in se na portalu LKomp registrirajo ter pričnejo z usposabljanjem. Le-to ni časovno omejeno in usposabljali se boste lahko s takšno intenzivnostjo kot boste sami želeli. Za pokušino si lahko prvih 5 e-vsebin pogledate kot gost (https://www.lkomp.eu/VPIS2.php - uporabnik in geslo je G0).

Nazarje, 4.3.2019

 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska  unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Projekt se izvaja v okviru LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

 

< IZHOD